Over BKV

De Belgische Kamer der Verhuizers bestaat al meer dan 115 jaar.

De BKV is een beroepsorganisatie van en voor de erkende verhuisondernemingen. Ze omvat meer dan honderd professionele verhuisbedrijven, verenigd onder het gezamelijke logo « Erkend Verhuizer ».

Deze bedrijven engageren zich ertoe te werken volgens een kwaliteitscharter. Zij werken volgens welbepaalde criteria die hun betrouwbaarheid en correctheid garanderen.

Op 4 augustus 2016 heeft de FOD Economie de BKV opnieuw erkend als beroepsorganisatie, met het oog op de vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O, voor de zittijd 2017-2020.

Gedurende deze periode maakt de BKV deel uit van de sectorcommissie 8: TRANSPORT en VOERTUIGEN, als vertegenwoordiger van het beroep “verhuizer”.

De vertegenwoordigers van de BKV in sectorcommissie 8 zijn :

  • Bertil Durieux, Nationaal Voorzitter
  • Koen Vangoidsenhoven, Secretaris Generaal