Kwaliteitscharter van een Erkend Verhuizer

Een lid van de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) voldoet aan alle wettelijke voorschriften op het vlak van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid.

In zijn hoedanigheid van ″Erkend Verhuizer″ huldigt hij volgende kwaliteitsprincipes:

  1. Werken conform het BKV-kwaliteitshandboek, de handelspraktijken, met respect van de boekhoudkundige, fiscale en sociale wetgeving.
  2. Werken op basis van een duidelijke en gedetailleerde offerte (incl. BTW) en/of tarieven en van de bijhorende algemene BKV-voorwaarden.
  3. Instaan voor een correcte uitvoering van de toevertrouwde opdrachten.
  4. Correct verzekerd zijn en de klanten wijzen op mogelijke risico’s en hen degelijk informeren over de verzekeringsmodaliteiten.
  5. Enkel bekwaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel inzetten voor de uitvoering van de opdrachten.
  6. Voertuigen, heftoestellen en andere werktuigen inzetten die speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden zijn uitgerust, die verzekerd zijn en die beantwoorden aan de vereiste technische keuringsnormen.
  7. Milieuvriendelijke en aangepaste verpakkingsmaterialen gebruiken.
  8. Als een goede huisvader zorg dragen voor de in meubelbewaring toevertrouwde voorwerpen en meubelen, en dit in een veilige, speciaal daarvoor uitgeruste bewaarplaats.
  9. Correct klachten behandelen en controleerbaar factureren conform de offerte.
  10. Zich kenbaar maken via het logo “Erkend Verhuizer” .