Lid Worden Als Erkend Verhuisoperator

Wilt u ook dat er een einde komt aan de concurrentieverstoring op de markt van de verhuisliften?

Wordt dan lid van de afdeling van de erkende verhuisliftoperatoren! Samen met u wil de Belgische Kamer der Verhuizer (BKV) acties ondernemen tegen de ‘liftcowboys’ die onder de radar van de wettelijke regels opgelegd door de bestaande sociale- en economische wetgeving de markt verstoren. Zij promoten hun dubieuze activiteiten via facebook en de talrijke websites die ‘prijsvergelijkingen’ aanbieden. De leden van de BKV hebben daarom besloten in de toekomst enkel nog samen te werken met erkende liftservice firma’s.

Malafide bedrijven.

Bij controles stelt de BKV telkens opnieuw vast dat deze bedrijven in vele gevallen niet beschikken over de nodige vergunningen, keuringsattesten voor verhuisliften of verzekeringen. Ze oefenen hun activiteiten ook niet uit met professioneel opgeleid personeel, noch volgens de kwaliteitscriteria die bij de plaatsing van verhuisliften moeten gerespecteerd worden.

Wordt Erkend Liftier.

Om zich tegen deze malafide praktijken te wapenen en zich ten aanzien van haar verhuisklanten te onderscheiden ten opzichte van deze “liftcowboys”, wil de BKV aan alle aangesloten liftservicefirma’s het label “Erkend Liftier” toekennen. Dit label wordt enkel toegekend aan bedrijven die de regels van het “Liftservice-Kwaliteitscharter respecteren.

Klachten

Daarnaast voorziet de BKV systematisch klacht in te dienen tegen diegenen die liftservice diensten uitvoeren, zonder te beantwoorden aan alle wettelijke regels. Het valt immers regelmatig voor dat liftservice activiteiten worden uitgevoerd door firma’s die bij de BTW zijn ingeschreven als ‘depannage dienst’, ‘schrijnwerker’, ‘detailhandelaar’ of ‘transporteur met uitzondering van verhuizingen’. Zo heeft de BKV de laatste 12 maanden maar liefst 39 dossiers ingediend bij het nationaal “Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie”.

Sociale voorzieningen

De Belgische Kamer der Verhuizers zal er ook streng op toezien dat liftservicefirma’s die activiteiten bij een verhuizing uitvoeren, bij de RSZ hun arbeiders hebben aangegeven als “verhuisarbeider”, alsook dat deze arbeiders een “verhuizerskaart” bezitten, uitgereikt door het “Sociaal Fonds der Verhuizingen”. Er bestaan twee types van deze kaart, nl. een ‘P-kaart’ voor diegenen die vast in dienst zijn en een ’S-Kaart’ voor diegenen die deeltijds werken. Het bezit van een verhuizerskaart is voor klant dus een garantie dat de liftservicefirma in kwestie behoort tot de categoriebonafide liftiers”.

Conclusie

De doelstellingen van dit initiatief zijn dus de volgende:

  • Kwalitatieve- en bekwaamheidscriteria opstellen voor professionele verhuisliftfirma’s.
  • Professionele verhuisliftbedrijven herkenbaar maken door een exclusief kwaliteitslogo.
  • Opleiding en vakbekwaamheid organiseren in samenwerking opleidingscentrum voor de verhuissector, Ambassador vzw.
  • Vertegenwoordiging en erkenning van het beroep ten aanzien van de overheid.
  • Organisatie van netwerk- en overlegvergaderingen tussen verhuisliftbedrijven.

De kosten

Aan de toetreding tot deze nieuwe organisatie is een kleine kosten dekkende lidmaatschapsbijdrage verbonden, namelijk: EUR 350 voor bedrijven met minder dan 5 verhuisliften en EUR 650 voor bedrijven met meer dan 5 verhuisliften.

Liftoperatoren die al lid zijn van de BKV betalen geen extra lidgeld.

Indien uw firma wenst toe te treden, verzoeken wij u om bijgevoegd aansluitingsformulier in te vullen en terug te zenden aan de Belgische Kamer der Verhuizers