Elke professionele verhuizer die kwaliteit waarborgt, is lid van BKV.

Daarom is zijn bedrijf :

 • bij de RSZ ingeschreven als Verhuisbedrijf (code 084),
 • bij de Kruispuntenbank der ondernemingen (KBO) ingeschreven onder de Nace-code 49.420 – Verhuisbedrijven,
 • behoren zijn werknemers tot het Sub-Paritair Comité voor de Verhuizing (PC 140.05),
 • en zijn ze in het bezit van een P- of S verhuizerskaart.

Hier kan u downloaden wat de BKV voor haar leden betekent.

Indien u overtuigd bent om lid te worden, kan u hierna de formulieren “toetredingsaanvraag” en “Wie bent u” downloaden.

Om aanvaard te worden als lid/toetredend lid, moet men:

 1. het formulier van toetredingsaanvraag invullen
 2. instemmen met de statuten, het huishoudelijk reglement en alle voorschriften en beslissingen in uitvoering van deze statuten en reglementen
 3. in regel zijn met de wetgeving inzake toegang tot het beroep van wegvoerder van goederen voor rekening van derden en tot de vervoersmarkt
 4. als werkgever ingeschreven zijn bij de RSZ met kengetal 084 en pc 140.05 (+geldig RSZ attest bezorgen met betrekking tot de laatste periode) en tevens geregistreerd zijn als werkgever bij het Sociaal Fonds Verhuizingen met minimum 1 P-kaart
 5. indien het kandidaat-lid gebruik maakt van verhuisliften, dienen de recentste geldige technische keuringattesten eveneens te worden bijgevoegd.
 6. indien het gaat over een zelfstandig bedrijfsleider in de verhuissector zonder personeel, kan dit bedrijf ook lid worden onder de vorm van toetreden lid zonder stemrecht
 7. het nieuwe lid dient zichzelf of zijn bedrijf te komen voorstellen op de eerstvolgende regiovergadering of indien niet mogelijk tijdens de daaropvolgende gewestvergadering
 8. het nieuwe lid dient ook aanwezig te zijn op de eerstvolgende Algemene Vergadering om de werking van de Belgische Kamer te leren kennen en om de collega’s in de sector verder te leren kennen.