FAQ

Blijf verbonden

  • Telefoon: contacteer een week op voorhand je telefoonmaatschappij om een nieuw telefoonnummer te krijgen en de datum en het uur van de aansluiting teregelen. Waarschuw ook alle telefoondiensten of internet providers waarbij je een abonnement hebt.
  • Kabel: waarschuw je kabelmaatschappij en de dienst voor kijk- en luistergeld. Wil je op je nieuw adres terug een kabelaansluiting, contacteer dan de lokale maatschappij.
  • Diensten: wanneer je gas, elektriciteit en water laat afsluiten en opnieuw aansluiten, zorg ervoor dat je rekeningnummer, nieuw adres en identiteitsbewijs bij de hand hebt.

back