FAQ

Kan ik een auto ook meeverhuizen?

Ja, een auto kan soms ook meeverhuisd worden. Hierbij moet wel afgewogen worden of het
niet verstandiger (goedkoper) is om de auto zelf te rijden.

back